Wśród blisko tysiąca dostępnych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, najliczniejszą grupę stanowią fundusze zamknięte. Wiele z nich kierowanych jest do szerokiego grona klientów, ale wyraźna większość – tylko do nielicznych, spełniających określone kryteria. Pytanie zatem, kto i dlaczego powinien zainteresować się ofertą funduszy inwestycyjnych zamkniętych (tzw. FIZ-ów)?

Większość FIZ-ów to fundusze niepubliczne (nienotowane na giełdzie), które zgodnie z przepisami prawa mogą być oferowane grupie maksymalnie 149 inwestorów. Emitowane przez nie certyfikaty inwestycyjne można nabyć jedynie w okresie subskrypcji, a kwota kapitału jaką chce w nich ulokować klient nie może być niższa niż równowartość 40 tys. euro. Publiczne fundusze zamknięte emitują zaś certyfikaty będące papierami wartościowymi, którymi można handlować na rynku giełdowym, podobnie jak np. akcjami. W ich przypadku nie występuje wygórowany próg wejścia w inwestycję, a minimalna możliwa do ulokowania kwota, zależy w zasadzie wyłącznie od ceny certyfikatu (wahają się one od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych). Niezależnie jednak, czy mowa o FIZ-ach publicznych czy niepublicznych, ze względu na niską płynność inwestycji oraz dość skomplikowane zasady działania, kierowane są przede wszystkim do bardziej doświadczonych inwestorów.

Profesjonalne zarządzanie – tak jak w funduszach otwartych

Fundusze inwestycyjne zamknięte, podobnie jak fundusze otwarte mają tę zaletę, że wpłacanymi do nich środkami zarządzają specjaliści z zakresu inwestowania i rynków giełdowych. Należą do nich doradcy inwestycyjni, analitycy finansowi i inni eksperci specjalizujący się w inwestycjach giełdowych i pozagiełdowych. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, starają się oni podejmować takie decyzje inwestycyjne, które zapewnią klientom możliwie jak najwyższe zyski, a przy tym będą wpisywały się w ustaloną politykę i strategię funduszu. Inaczej mówiąc, w tym wypadku rola klienta ogranicza się wyłącznie do otwarcia i zamknięcia inwestycji – całą resztą zajmują się zarządzający funduszem. W tym kontekście warto wspomnieć, że fundusze zamknięte, w przeciwieństwie do rozwiązań otwartych mają charakter czasowy, czyli po upływie ustalonego okresu, np. 5 czy 10 lat, po prostu przestają istnieć. Są one bowiem tworzone po to, by w ustalonym czasie zrealizować określony cel inwestycyjny.

Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą więcej, niż fundusze otwarte

Przewagą funduszy zamkniętych nad otwartymi jest fakt, że podlegają znacznie mniej restrykcyjnym przepisom związanym ze składem portfela inwestycyjnego. W przeciwieństwie do tych ostatnich, mogą one lokować środki nie tylko w płynne instrumenty finansowe, takie jak akcje czy obligacje, ale również w walutach, wierzytelnościach, udziałach w spółkach z o.o., instrumentach pochodnych czy nieruchomościach. Poza tym, obowiązują ich również wyższe górne limity inwestycyjne. Przykładowo, w akcjach jednej spółki FIZ może ulokować aż 20 proc. swoich aktywów, podczas gdy fundusz otwarty maksymalnie 5 proc. Wszystko to sprawia, że fundusze zamknięte często mają większy potencjał zysku niż rozwiązania otwarte, choć z drugiej strony mogą przy tym generować większe ryzyko.

Mniejsza płynność inwestycji to mniej emocjonalne decyzje

W przeciwieństwie do jednostek FIO, certyfikaty FIZ-ów są wyceniane rzadko – zwykle raz na 2 tygodnie, miesiąc lub kwartał. Z terminami wyceny certyfikatów najczęściej pokrywają się terminy, w których można je odsprzedać funduszowi; rzadko są również zawierane transakcje na rynku wtórnym. I choć ta stosunkowo mała płynność dla części klientów będzie wadą, to jednak warto zauważyć, że w ten sposób można zwiększyć dystans do swojej inwestycji i zarazem uniknąć podjęcia emocjonalnej decyzji o jej przedwczesnym zamknięciu. To ważne, bo w fundusze zamknięte należy inwestować z myślą o dłuższym, co najmniej kilkuletnim horyzoncie czasowym. Osobom, które doceniają zalety funduszy i akceptują towarzyszące im ryzyko inwestycyjne pozostaje wybrać konkretną ofertę funduszu – ich największy wybór znajdą na platformie Deutsche Bank: https://fundusze.deutschebank.pl/#/.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here