RYZYKO ZAWODOWE

Ocena ryzyka zawodowego to jeden z podstawowych elementów profilaktycznej ochrony zdrowia podwładnych w przedsiębiorstwie. Kodeks Pracy wyraźnie głosi, że ocena ryzyka zawodowego leży po stronie pracodawcy i jest obowiązkowa. W skład oceny ryzyka wchodzą m.in. wszelkie niezbędne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, by była ona zgodna z prawem?

Ocena ryzyka zawodowego w praktyce

            Choć oceną ryzyka zajmuje się przedsiębiorca, to warto uściślić, że wszystkie procedury związane z tym nie muszą spadać na jego barki. Można zatrudnić zespół niezależnych ekspertów, którzy znają się na zasadach oceny ryzyka zawodowego. W takiej sytuacji zespół musi zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania firmy; poznać dokładnie strukturę zatrudnienia, wszelkie urządzenia techniczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie, poznać organizację pracy w firmie oraz różne materiały, które są używane na etapie produkcji.

Korzystanie z zespołu ekspertów to najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorców. Wówczas mamy pewność, że ocena ryzyka zawodowego zostanie przeprowadzona w sposób profesjonalny i kompleksowy. Podczas oceny trzeba będzie zwrócić uwagę na wiele elementów; osoba, która do tej pory nie zajmowała się tego typu kwestiami w firmie może najzwyczajniej nie wiedzieć, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Specjaliści przeprowadzili już niejedną ocenę ryzyka, dlatego świadczone przez nich usługi są o wiele lepszej jakości niż zwykła ocena przeprowadzona przez przedsiębiorcę ze wsparciem pracowników.

Na czym skupia się ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie?

Ocena ryzyka to tak naprawdę szereg działań. Zajmuje się ona zarówno oszacowaniem potencjalnego zagrożenia, jak i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Co więcej, ocena ryzyka zawodowego to też skupienie się na konkretnych stanowiskach pracy. Warto korzystać ze współpracy z firmami, które stosują FMEA (czyli Failure Modes & Effect Analysis). Jest ona przydatna zwłaszcza w przedsiębiorstwach korzystających z maszyn i technologii. Korzystanie z tej metody umożliwia wyróżnienie obszarów szczególnego ryzyka zawodowego. Wiadomo, że aż 70% wypadków w przedsiębiorstwach ma związek z maszynami. Dużą rolę odgrywa tu zaniedbywanie zasad bezpieczeństwa i higiena pracy oraz nieprawidłowa organizacja działań w firmie. Ocena ryzyka zawodowego pomoże przedsiębiorcy zrozumieć, na które elementy pracy powinien zwracać częściej uwagę i – jeśli zajdzie taka potrzeba – gdzie przeprowadzać częściej kontrole.

Co daje ocena ryzyka zawodowego?

Przede wszystkim przedsiębiorca likwiduje wszelkie zagrożenia związane z używaniem technologii i maszyn do minimum. Wiadomo, że praca w pewnych warunkach zawsze będzie bardziej niebezpieczna niż praca biurowa – ale jeśli firma będzie stosować się do przepisów, zachowywać szczególną ostrożność oraz będzie brać poważnie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, to zagrożenie może znacząco zmniejszyć się. Dzięki ocenie ryzyka zawodowego większą uwagę zwraca się na niebezpieczne aspekty pracy, co umożliwia wprowadzenie odpowiedniej profilaktyki zanim będzie „za późno”.

Autor: Pozycjoneria.pl. Artykuł powstał dzięki uprzejmości przedstawiciela firmy Team Prevent Sp. z o.o. z Pszczyny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here