prawo ochronne

Działając w biznesie, w którym aż roi się od konkurentów warto jest się czymś wyróżniać. To dlatego tak ważne jest, aby zgłaszać używany przez siebie wzór użytkowy do urzędu patentowego. Procedura ta wiąże się jednak z kosztami, ale z drugiej strony powinniśmy potraktować ją jako inwestycje, która będzie dla naszego przedsiębiorstwa dobrym zarobkiem. W jaki sposób skorzystać z prawa o ochronie na wzór użytkowy?

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/prawo-ochronne-na-wzor-uzytkowy/

Prawo ochronne na wzór użytkowy – co na początek? 

Wzór użytkowy jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze, które odnosi się do kształtu, budowy oraz zestawieniu elementów niepołączonych konstrukcyjnie przedmiotu o trwałej formule.

Jeżeli chcesz zarejestrować takie rozwiązanie, wniosek musi być rozpatrzony przez Urząd Patentowy RP. Proces taki trwa miesiąc, ale może się to wydłużyć do dwóch miesięcy. Jeżeli spłacisz odpowiednią sumę oraz Twój wzór będzie spełniał wymagane kryteria, wówczas dostaniesz decyzję o udzieleniu prawa ochronnego.

Wzór użytkowy – opłaty i czas ochrony

Twoje prawo ochronne będzie posiadało numer oraz zostanie wpisane do jawnego rejestru wzorów użytkowych. Otrzymasz też urzędowe świadectwo ochronne, w którym znajdzie się dokładny opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia ochronne oraz wszystkie rysunki.

Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego to 250 zł. Obowiązuje ona przez 3 lata. Musimy pamiętać o przelaniu tych pieniędzy w terminie. Jeżeli nie dokonamy takiej opłaty decyzja o udzieleniu prawa ochronnego automatycznie wygaśnie.

Urząd Patentowy w momencie zaakceptowania Twojego wzoru poda informację w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Jest to koszt 70 zł. W tym momencie każda osoba przez pół roku może zgłosić sprzeciw do Twojego wzoru. 

Twój wzór będzie chroniony przez okres 10 lat od dnia jego zgłoszenia w urzędzie. Konieczna do tego jest opłata warunkowa co dany okres czasu.

Ochrona taka oznacza, że nikt nie będzie mógł wykorzystać Twojego wzoru użytkowego, handlować nim, reklamować, eksportować, ani importować bez wcześniej wyrażonej przez Ciebie zgody.

Prawo ochronne na wzór użytkowy – dla kogo

Prawo ochronne na wzór użytkowy obowiązuje dla:

  • twórcy
  • współtwórcom
  • pracodawcy lub zamawiającemu
  • przedsiębiorcy (jeżeli przez Twórcę zostane wyrażona na ro zgoda)
  • innej osobie, która ma prawo do uzyskania patentu 

Taki wniosek można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub przez internet. Opłata wynosi 550 zł (500 zł w wersji elektronicznej) plus 25 zł – za każdą stronę, ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń, czy też rysunków.

Zobacz też: http://www.digitaldep.pl/w-jaki-sposob-sprzedac-rekodzielo-bez-posiadania-dzialalnosci-gospodarczej/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here