Dofinansowanie na studia MBA w 2020 roku – jak wyglądają zasady i procedura

Pracodawcy, którzy zdecydują się na sfinansowanie studiów MBA swoim pracownikom, mogą ubiegać się o specjalne dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jego wysokość to nawet prawie 16 tysięcy złotych na jednego uczestnika studiów.

Dofinansowanie na studia MBA w 2020 r. – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy. Pracodawcy, którzy uzyskają pieniądze z KFS, mogą przeznaczyć je m.in. na sfinansowanie kosztów dalszego kształcenia – zarówno swojego, jak i swoich pracowników. Wliczają się w to również studia MBA.

O jakie dofinansowanie można się starać?

Mikroprzedsiębiorcy, czyli pracodawcy zatrudniający do 10 osób, mogą starać się nawet o sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów kształcenia. Większe firmy mogą wnioskować o dofinansowanie wynoszące 80 proc. kosztów (20 proc. musi stanowić wkład własny pracodawcy). Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie na jednego uczestnika programu nie może wynieść więcej niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli obecnie – 15 681 zł.

Co trzeba zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie do studiów MBA (swoich lub pracownika), powinien złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności. We wniosku należy podać dane pracodawcy, określić dokładny cel dofinansowania (w tym wypadku studia MBA), liczbę osób według grup wiekowych, które mają być uczestnikami studiów, a także koszt kształcenia w przeliczeniu na osobę oraz termin realizacji studiów.

Oprócz tego konieczne jest wskazanie całkowitej wysokości wydatków na ten cel, uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w studiach MBA, a także wyboru uczelni prowadzącej studia. Na przykład pracodawcy, którzy wybiorą jedną z Wyższych Szkół Bankowych (https://www.studiamba.wsb.pl/ lub https://emba-warszawa.pl/), mogą uzasadnić wybór wieloletnim doświadczeniem grupy WSB w realizowaniu programu studiów MBA, bardzo dobrymi wynikami w rankingach programów MBA czy wykorzystywanymi przez WSB metodami kształcenia (analiza case studies, gry biznesowe, symulacje).

Pracodawca do wniosku dołącza jeszcze dodatkowe dokumenty, takie jak m.in. program kształcenia czy dokument pozwalający na ocenę spełnienia warunków dopuszczalności pomocy de minimis. Pełną listę można znaleźć na stronie psz.praca.gov.pl.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here