Jakie korzyści daje firmie darowizna na fundację?

0
147

Wiele firm zastanawia się każdego roku nad przekazaniem darowizny, wspierając w ten sposób działanie wybranej przez nie organizacji. Przynosi to obustronne korzyści, nie tylko organizacji obdarowywanej, ale również firmie, która taką darowiznę przekazuje. Firma może bowiem odliczyć darowiznę od podatku dochodowego. Należy jednak spełnić kilka warunków. Jakich? Opisujemy je w poniższym artykule.

Darowizna dla fundacji a podatek

Przekazanie darowizny to korzyść dla darczyńcy, ponieważ firmy mogą odliczyć darowiznę od podatku dochodowego. Mówi o tym art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a darowizna może być przekazana na cele takich organizacji jak: fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe. Darowiznę można przekazać również na cele kultu religijnego. Należy jednak pamiętać, że darowizna nie jest opodatkowana wyłącznie do konkretnej kwoty. Jak czytamy na portalu podatki.gov.pl: Podatkowi nie podlega otrzymanie darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku, która wynosi: 36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej, 27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej, 5733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej. W przypadku przekroczenia limitów przez poszczególne grupy podatek należy zapłacić.

Darowizna dla fundacji – jak przekazać?

Darowizna od firmy dla fundacji, która ma formę pieniężną musi zostać wpłacona na rachunek bankowy fundacji. Aby mogła zostać odpowiednio rozliczona, należy posiadać udokumentowane potwierdzenie wpłaty, które traktuje się jako dokument potwierdzający darowiznę, a także wydatki z nią związane. W tytule przelewu najlepiej zatem wpisać słowo „darowizna”, wtedy dokumentacja nie będzie budziła żadnych wątpliwości. Co w przypadku, gdy chcemy przekazać pieniądze w gotówce? Wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie spisanie pokwitowania z datą, miejscem, a także nazwą fundacji obdarowywanej. Dobrze sporządzić taki dokument w 2 egzemplarzach.

Na jakie fundacje można przekazać darowiznę?

Darowiznę najlepiej przekazać na fundację, stowarzyszenie, których wartości i kierunek działania są nam bliskie, które uważamy za ważne. Coraz częściej firmy decydują się na wsparcie organizacji pomagającym dzieciom, których leczenie jest trudne i kosztowne. Jednym z przykładów może być fundacja dla dzieci chorych onkologicznie. To szczytny cel, który wspomaga walkę dzieci z chorobami nowotworowymi. To właśnie misja wrocławskiej fundacji Urtica Dzieciom. Więcej informacji o historii i działalności fundacji można przeczytać na stronie internetowej: https://www.urticadzieciom.pl/nasza-dzialalnosc/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here