Jak obniżyć zużycie wody o 95% w procesach przemysłowych?

0
312

W dobie nieustannego dążenia do zwiększania wydajności oraz zmniejszania wpływu na środowisko naturalne, przemysł staje przed nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność znacznej redukcji wykorzystywania wody oraz emisji wody zanieczyszczonej. W koncepcję zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw znakomicie wpisuje się idea oczyszczania ścieków galwanicznych – zawierających metale ciężkie i cyjanki.

Radykalne obniżenie zużycia wody w procesach technologicznych – to możliwe

Oczyszczanie ścieków przemysłowych pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności pod względem zużycia wody – nawet do 95%. Najskuteczniejsze metody oczyszczania ścieków zawierających metale ciężkie i cyjanki pozwalają na odzyskanie znakomitej większości, zawartych w nich związków chemicznych. Metody te oparte są głównie o procesy uzdatniania i demineralizacji wody.

Złoża stosowane w tym celu przez firmę Proeko – https://proekojp.pl/galwanizernie/oczyszczanie-sciekow-w-obiegu-zamknietym/ pochodzą od wiodących producentów żywic jonowymiennych – Purelite lub Amberlite. Urządzenia oferowane przez firmę wyposażone są w kolumny dejonizacyjne wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym. Takie połączenie wykazuje odporność na wpływ wysokiego ciśnienia, nawet do 8 atmosfer.

Oczyszczanie ścieków galwanicznych – jaką technologię wybrać?

Produkcja wiążąca się z emisją ścieków, których częścią składową są metale ciężkie wymaga każdorazowo indywidualnej analizy w celu doboru odpowiedniej, dostępnej technologii oczyszczania. Dobór ten zależny jest od rodzaju stosowanych w czasie produkcji procesów, jak i kąpieli stosowanych w galwanizerni.

Odpowiednie urządzenia demineralizacyjne mogą być stosowane do oczyszczania ścieków kwaśnych, chromowych, cynkowych alkaicznych lub cyjankowych. Każdorazowo różnice technologiczne w przypadku tych urządzeń opierają się o wykorzystanie różnej ilości i rodzajów złóż jonowymiennych. Elementem każdego systemu, w przypadku oferty firmy Proeko jest konduktometr progowy, służący do pomiaru jakości wody, a także pompa służąca do wymuszenia obiegu zamkniętego wody.

Serwis i utrzymanie urządzeń do uzdatniania i demineralizacji wody

Zachowanie skuteczności urządzeń oczyszczających ścieki i ograniczających zużycie wody wymaga ścisłego przestrzegania interwałów serwisowych. Regenerację kolumn dejonizacyjnych należy przeprowadzać w okresach zalecanych przez dostawcę urządzeń. Przykładowo, jeżeli objętość kąpieli galwanicznej wynosi ok. 1,5-2 m3, a płuczki także 1,5-2 m3, regenerację kolumn należy przeprowadzić co 1-2 miesiące. Czas regeneracji jednego zestawu urządzeń to zazwyczaj od 2 do 3 godzin. Istnieje możliwość przeprowadzenia regeneracji automatycznej.

W procesie regeneracji urządzeń, generowanych jest ok. 30-50 litrów ścieków. Mogą one zostać zutylizowane, jednak przedsiębiorstwa chcące osiągnąć całkowicie zamknięty obieg ścieków, zawierających metale ciężkie mogą być zainteresowane dostępnym rozwiązaniem, jakim jest ponowne włączenie tych ścieków do procesów galwanicznych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat metod oczyszczania ścieków, przejdź na stronę: https://proekojp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here