Co oznacza ocena bezpieczeństwa maszyn dla producentów sprzętu?

Ocena bezpieczeństwa maszyn może dotyczyć zarówno ich użytkowania, jak i produkowania. Zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla ludzi i środowiska, wpływa na wiele aspektów działania firm zajmujących się dostarczaniem urządzeń. Czym dla nich jest ocena bezpieczeństwa maszyn i dlaczego ma tak ogromne znaczenie?

Certyfikacja i znakowanie 

Wszystkie nowe maszyny muszą być zaprojektowane i skonstruowane tak, aby spełniały wspólne minimalne europejskie wymogi bezpieczeństwa. Zewnętrzne źródła zgodności to oznakowanie CE na sprzęcie i dokument wydany przez osobę odpowiedzialną, zwykle producenta. Aby go otrzymać, firma musi przeprowadzić proces oceny zgodności w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów i międzynarodowych ustaleń. Obejmuje to: 

  • realizację wszystkich istotnych zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dla produktu,  
  • opracowanie kompleksowych instrukcji dla użytkownika, 
  • określenie, w jaki sposób osiągnięto zgodność w dokumentacji technicznej.  

W przypadku niektórych produktów podwyższonego ryzyka ocena bezpieczeństwa maszyn będzie zazwyczaj wymagała udziału stron trzecich. 

Więcej o tym, dlaczego ocena bezpieczeństwa maszyn jest korzystna zarówno dla producentów, jak i konsumentów, można przeczytać na stronie https://www.bureauveritas.pl/services+sheet/ocena+bezpieczenstwa+maszyn+i+urzadzen+przemyslowych.+dyrektywa+maszynowa+2006+42+we.  

Dlaczego jest to ważne?  

Producenci nowych maszyn, które mają zostać wprowadzone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), muszą projektować, konstruować i dostarczać bezpieczne urządzenia, które są zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. Wymóg ten dotyczy nawet tych firm, które wytwarzają sprzęt na własny użytek. Dotyczy to również tych, którzy modyfikują istniejące maszyny do takiego stopnia, że ​​muszą być one traktowane jako nowa jednostka. 

Importerzy, dystrybutorzy i dostawcy powinni dopilnować, aby na rynek EOG wprowadzane były wyłącznie maszyny bezpieczne i zgodne z wymaganiami, do których zalicza się: 

  • oznakowanie CE, 
  • deklaracja zgodności, 
  • instrukcje w języku użytkownika końcowego. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here