Zawieszenie działalności w celu sprawowania opieki nad dzieckiem

Gdy pojawi się dziecko, możesz nie mieć czasu na wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie musisz jednak zamykać interesu ani szukać osób, którym będziesz mogła go przekazać. Możliwe jest jeszcze inne rozwiązanie – zawieszenie działalności. Dzięki temu zyskasz chwilową wolność, znacznie więcej czasu na zajęcie się dzieckiem, jak również kilka innych możliwości.

Co zmienia dziecko?

Możliwość zawieszenia działalności nie jest zarezerwowana wyłącznie dla matek. Można zawiesić firmę z różnych przyczyn, o ile nie są w niej zatrudnione inne osoby. Maksymalny okres takiego zawieszenia to 2 lata, jeśli nie dokona się w tym czasie odwieszenia – firma przestaje istnieć (jest wykreślana z rejestru). Zawieszenie działalności w celu sprawowania opieki nad dzieckiemTryb zawieszenia działalności związany z przyjściem na świat dziecka jest dość podobny pod względem zasad. Można zawiesić tylko działalność bez pracowników. Różnica pojawia się jednak w kwestii maksymalnego czasu zawieszenia i jest to 3 lub 6 lat. Czas 3 lat dotyczy pełnosprawnych dzieci, natomiast jeśli pojawi się jakakolwiek niepełnosprawność u dziecka udokumentowana orzeczeniem, może być wydłużony do lat 6.  Nie ma obowiązku zawieszania działalności jednorazowo. Maksymalny możliwy czas zawieszenia można podzielić na cztery krótsze okresy, w zależności od tego, jak będzie wygodniej.

Podczas zawieszenia kobieta posiada możliwość uzyskania odpowiednich ubezpieczeń społecznych.

Czy każda firma może zostać zawieszona?

Nie każda – zawieszone mogą być tylko działalności istniejące przynajmniej od 6 miesięcy, niezależnie od tego, czy zawieszenie dokonywane jest z powodu urodzenia się dziecka, czy też z dowolnego innego. Czasami właścicielka przedsiębiorstwa próbuje znaleźć lukę w zapisach prawnych i zawiesza działalność przed urodzeniem dziecka, wznawia ją, rodzi i próbuje po raz kolejny dokonać zawieszenia. Nie jest to możliwe, w tym przypadku również należy odczekać kolejne 6 miesięcy.

Załatwianie formalności

Pierwszym krokiem podczas załatwiania formalności powinno być zaktualizowanie wniosku CEIDG-1 i złożenie go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Służy to udokumentowaniu chęci zawieszenia działalności i wskazaniu planowanej daty zakończenia tego etapu.  Ta data jest niezwykle istotna, bo jeśli wskażesz krótszą niż maksymalny możliwy okres zawieszenia (24 miesiące) i później ten okres przekroczysz, firma zostanie wykreślona z CEIDG. Dlatego warto dokładnie ten termin przemyśleć.

Kwestie ubezpieczeniowe

Okres zawieszenia jest bardzo specyficzny i różni się od normalnego trybu działania firmy. Nie będziesz w tym okresie opłacać składek do ZUS-u. Możesz jednak uzyskać ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa. Niezbędne będzie w takim razie złożenie stosownego oświadczenia do ZUS-u z deklaracją, że chcesz uzyskać ubezpieczenia i umotywować to faktem przyjścia na świat dziecka oraz zawieszeniem działalności. Takie oświadczenie wyposaża się w dokumenty dotyczące dziecka (akt urodzenia).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here