Split payment – co trzeba wiedzieć?

0
1470

Mechanizm podzielonej płatności od lat funkcjonuje w takich państwach jak Włochy, Turcja czy Czechy. Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 roku dotyczy również przedsiębiorców w Polsce. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Kogo dotyczy split payment?

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie relacji B2B czyli płatności, które występują w relacjach firma – firma. Mechanizm ten nie ma zastosowania w relacjach dotyczących przedsiębiorców z osobami fizycznymi.

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy nabywców, którzy otrzymali fakturę, za zakupy z wykazaną kwotą podatku. Płatność następuje na dwa rachunki. Jednym z nich jest rachunek bankowy dostawcy. Tu wpływa kwota netto za zakupiony towar. Wartość podatku Vat wpływa na odrębny rachunek dostawcy, który przeznaczony jest wyłącznie do wpłat podatku Vat.

Kiedy split payment jest obowiązkowy?

Ustawodawca założył, że płatność split payment jest obowiązkowa, gdy jednocześnie nastąpi spełnienie kilku warunków. Transakcje, które zostaną zawarte od 1 listopada 2019 roku, a ich wartość brutto przekroczy kwotę 15 tys. złotych podlegają płatności split payment. Warunkiem, o którym nie można zapomnieć jest zawarcie transakcji wyłącznie między podatnikami. Nie jest ważne czy nabywca jest podatnikiem Vat czynnym czy zwolnionym.

Faktura, która zostanie wystawiona po dacie 1 listopada 2019 musi posiadać adnotacje o zastosowaniu „mechanizmu podzielonej płatności”. W przypadku braku takiego oznaczenia konieczna jest korekta faktury za pomocą noty korygującej bądź faktury korygującej.

Konsekwencje split payment

Zarówno nabywca, jak i sprzedawca poniosą konsekwencję, gdy wystawiona faktura nie zostanie zapłacona za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno – skarbowego ustala sankcje wysokości 30 % kwoty podatku wykazanej na fakturze. Sankcje naliczane są od wartości podatku Vat.

Uniknąć sankcji można poprzez powiadomienie drugiej strony transakcji o braku wymaganych adnotacji o MPP oraz zapłatę za fakturę przy pomocy systemu podzielonej płatności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here