Rata kredytu

Kredyty hipoteczne, pożyczki gotówkowe, czy też inne zobowiązania finansowe mają to do siebie, że trzeba je terminowo spłacać. Odbywa się to poprzez regulowanie comiesięcznych płatności, zwanych ratami. Warto zatem wiedzieć, jak obliczyć ratę kredytu lub pożyczki i od czego zależy jej wysokość.

Analizując oferty kredytowe należy zwrócić uwagę na potencjalną kwotę i okres finansowania, a także poziom oprocentowania oraz całkowity koszt zobowiązania. Wszystkie te elementy są istotne i pozwalają ocenić opłacalność danej propozycji, ale zawsze trzeba jeszcze ocenić własne możliwości w zakresie regulowania zadłużenia. Te ostatnie będą zależały nie tylko od uzyskiwanych dochodów, ale również od wysokości rat kredytu. Dlatego tak ważne jest, zwłaszcza przy zaciąganiu długoterminowego zobowiązania, by kwota comiesięcznych płatności nie stanowiła nadmiernego obciążenia dla domowego budżetu.

Najważniejsze czynniki decydujące o wysokości rat kredytu

Każda miesięczna rata kredytu składa się z części kapitałowej oraz części odsetkowej (oprocentowania). Ta pierwsza stanowi określony ułamek pożyczonej kwoty, natomiast odsetki to nic innego, jak opłata dla banku za udostępnienie środków. Z powyższego wynika, że na wysokość raty wpływa przede wszystkim: kwota kredytu, okres spłaty oraz poziom oprocentowania. Zależność jest taka, że im większy kredyt i oprocentowanie, tym wyższe raty; im dłuższy czas spłaty zobowiązania, tym niższa comiesięczna płatność. Warto zauważyć, że kwota finansowania i termin spłaty są określane przez klienta, a co za tym idzie, to jego decyzje mają największy wpływ na wysokość rat kredytu.

Znaczenie marży banku i stopy WIBOR

Na samo oprocentowanie kredytu składa się marża banku oraz WIBOR, czyli stopa procentowa, według której banki komercyjne pożyczają sobie pieniądze. Marża banku jest co do zasady stała przez cały okres spłaty zobowiązania, natomiast stopa WIBOR jest ustalana na rynku i może ulegać zmianom, w zależności od decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Spadki i wzrosty wartości WIBOR mogą powodować zmiany oprocentowania oraz wysokości rat tych kredytów, które mają oprocentowanie zmienne (zdecydowana większość kredytów hipotecznych). Marża banku oddziałuje na całkowity poziom oprocentowania i wysokość raty każdego zobowiązania.

Wysokość raty kredytu a jej konstrukcja

Na wysokość rat kredytowych wpływa również ich konstrukcja. W tym kontekście wyróżnia się raty stałe, które są takie same przez cały okres spłaty kredytu, oraz raty malejące, czyli raty sukcesywnie zmniejszające swoją wielkość w miarę spłaty zobowiązania. Warto podkreślić, że pożyczki gotówkowe co do zasady zawsze spłaca się poprzez raty stałe, natomiast w przypadku kredytów hipotecznych klienci sami decydują o wyborze jednej z tych opcji.

Inne czynniki wpływające na wysokość raty kredytu

Jeśli kredytobiorca korzysta z ubezpieczenia kredytu, to do podstawowej raty zwykle jest jeszcze doliczana proporcjonalna część składki; warto wiedzieć, że ubezpieczenie jest najczęściej wymagane przy kredytach hipotecznych, jak również innych wysokokwotowych zobowiązaniach, i ma na celu zabezpieczyć ich spłatę. Ponadto, na ratę może składać się również określona część prowizji za udzielenie kredytu – najczęściej jest płacona jednorazowo, ale czasem podlega skredytowaniu i rozliczeniu w ramach rat kapitałowych-odsetkowych.

Jak obliczyć ratę kredytu?

Samodzielne wyliczenie rat kredytowych nie jest proste i wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych działań; trudność jest tym większa, im więcej jest czynników wpływających na wysokość rat danego kredytu. Taką operację ułatwia skorzystanie z arkusza kalkulacyjnego i jego funkcji matematycznych, ale w praktyce, najlepiej jest posiłkować się internetowym kalkulatorem rat. Ten ostatni pozwala łatwo zestawić zmienne wpływające na wysokość raty z kwotą i terminem spłaty kredytu. Wystarczy podać w nim poszczególne parametry zobowiązania, a wskaże on, jak będą kształtowały się raty w poszczególnych miesiącach spłaty.

Więcej o działaniu kalkulatora internetowego oraz o tym, co składa się na całkowity koszt kredytu, można przeczytać pod adresem:  https://www.euroloan.pl/aktualnosci/calkowity-koszt-kredytu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Należy pamiętać, że wysokość rat kredytu wpływa nie tylko na swobodę w zarządzaniu domowym budżetem, ale również zdolność kredytową, czyli maksymalną kwotę, jaką będzie gotów pożyczyć bank. Ta ostatnia jest wyliczana na podstawie dochodów i wydatków klienta, a także właśnie potencjalnej wielkości nowego, comiesięcznego zobowiązania. Co oczywiste, im wyższa rata, tym niższa zdolność kredytowa, dlatego osoby, którym zależy na pożyczeniu możliwie najwyższej kwoty, powinny dążyć do wyboru możliwie najdłuższego okresu spłaty. Muszą one jednak pamiętać, że ze względu na dłuższy czas naliczania odsetek, wówczas wyższy będzie również całkowity koszt kredytu.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here