Fundamentem każdego przedsiębiorstwa są lojalni, zaangażowani pracownicy. Proaktywna postawa oraz efektywne wykonywanie obowiązków przyczynia się do rozwoju firmy, a co za tym idzie – umocnienia pozycji na rynku oraz zdobycia przewagi nad konkurencją. Nie ulega wątpliwości, iż na zaangażowanie pracowników wpływa wiele istotnych czynników – m.in. działania przełożonych, czy atmosfera w miejscu zatrudnienia. W każdej firmie okresowo powinno być przeprowadzane badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników. W jasny sposób obrazuje ono, czy pracownicy rzeczywiście są zadowoleni z obecnej pracy. Przeprowadzając ankietę dowiemy się także, jakie obszary wymagają poprawy. Czym dokładnie jest badanie zaangażowania pracowników? Dlaczego warto je przeprowadzić we własnej firmie? Na te pytania odpowiemy w poniższym poradniku!

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników – na czym polega?

Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników, jak sama nazwa wskazuje, polega na sprawdzeniu, w jakim stopniu osoby zatrudnione czują się wartościowe dla firmy. Przeprowadzając ankietę poznamy poziom zaangażowania zespołu oraz główne czynniki motywujące. Dowiemy się także, jak pracownicy oceniają jakość współpracy i komunikacji oraz atmosferę, jaka panuje w firmie. Badanie zaangażowania pracowników pokazuje również, czy kadra w pełni rozumie strategię działania przedsiębiorstwa. Ankieta ta mierzy także klarowność podziału ról i obowiązków oraz ocenia podejście przełożonych do zarządzania firmą. Dodatkowo może w niej znaleźć się zapytanie odnośnie zmian w strukturze organizacji.

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników zazwyczaj składa się z kilkunastu pytań zamkniętych. Niemniej jednak warto w ankiecie umieścić również pytania otwarte. Bez wątpienia umożliwi to udzielenie nieco bardziej szczegółowych odpowiedzi. Tak, jak zostało wspomniane na wstępie, tego typu badania powinny być przeprowadzane w każdej firmie okresowo, przynajmniej raz w roku. Oczywiście, podstawą ankiety jest anonimowość. Dzięki temu badani będą mogli bez obaw wyrazić swoje opinie oraz zastrzeżenia co do funkcjonowania przedsiębiorstwa. W formularzu mogą zostać uwzględnione kwestie, takie jak wiek, płeć lub staż pracy. Warto dodać, że odpowiedzi pracowników mogą się nieco różnić. Uważa się, że zatrudnieni z krótszym stażem pracy są zdecydowanie bardziej zadowoleni, niż wieloletni pracownicy. Z kolei odpowiedzi tych drugich mogą być bardziej rzetelne.

Dlaczego badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników jest tak istotne?

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników jest niezwykle istotne dla każdego przedsiębiorstwa. Pozwala w jasny sposób zobrazować zadowolenie zespołu z obecnych warunków pracy. Nie ulega wątpliwości, że w pełni usatysfakcjonowani pracownicy to pracownicy zmotywowani i efektywni, co bezpośrednio przyczynia się do odniesienia sukcesu na rynku pracy i tym samym – zdobycia przewagi nad konkurencją. Zadowoleni pracownicy radością wykonują codzienne obowiązki i dążą do realizacji wyznaczonych celów. Mają głowę pełną pomysłów, a ich głównym celem jest kształtowanie dobrego wizerunku firmy. Dodatkowo posiadają uczucie wpływu na działanie organizacji oraz czują się odpowiedzialni za podejmowane decyzje, co sprawia, że całkowicie oddają się swojej pracy. Warto dodać, że szczęśliwi pracownicy zdecydowanie bardziej utożsamiają się z daną marką, jak również jej wartościami.

Badanie zaangażowania jest szczególnie istotne, ponieważ pozwala poznać indywidualne potrzeby i oczekiwania pracowników. Dzięki przeprowadzonej ankiecie nie tylko dowiemy się, czy badani są zadowoleni z dotychczasowej pracy, ale również czy nie myślą o zmianie stanowiska. Tak, jak zostało wspomniane wcześniej, badanie zaangażowania wskaże nam, jakie obszary w firmie wymagają usprawnienia. Tego typu ankieta ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorcy, ponieważ dostarcza szereg informacji związanych z funkcjonowaniem organizacji. W takiej sytuacji może on na czas wdrożyć odpowiednie kroki, mające na celu polepszenie działalności firm, a tym samym uniknie wielu zagrożeń i problemów związanych z brakiem zaangażowania pracowników. Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników jest także bardzo ważne dla managerów, jak również przełożonych. W oparciu o otrzymane wyniki mogą oni bardziej skutecznie podejmować decyzje, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

pracownicy

Jakie kroki podjąć po przeprowadzeniu badania satysfakcji i zaangażowania pracowników?

Po przeprowadzeniu badania zaangażowania pracowników rozpoczyna się kolejny etap, czyli zapoznanie z wynikami oraz wdrożenie ich w działanie organizacji. Najważniejsze jest to, aby wyciągnąć wnioski z wykonanej ankiety. Najczęściej proces wprowadzania zmian spoczywa na osobach zarządzających firmą. To w głównej mierze managerowie odpowiedzialni są za usprawnienie poszczególnych obszarów w przedsiębiorstwie. Pracownicy z całą pewnością docenią starania przełożonych i dostrzegą, że ich opinia ma znaczenie. Oczywiście nie wszystkie oczekiwania pracowników mogą zostać spełnione. O nadchodzących zmianach należy bezwzględnie poinformować kadrę pracowniczą. Warto zaznaczyć również, które z obszarów mogą zostać zmienione, a które nie.

Pamiętajmy, że pracownicy ponad wszystko cenią sobie stabilizację w miejscu zatrudnienia. Dlatego, w momencie, gdy decydujemy się na wprowadzenie zmian, powinny zostać one wdrażane stopniowo. W przeciwnym razie pracownicy mogą poczuć się w pewnym stopniu zagrożeni. Wprowadzając zmiany powoli unikniemy wszelkich nieporozumień oraz co najważniejsze – nie wystraszymy kadry. Warto mieć na uwadze, że brak reakcji ze strony przełożonych może przynieść negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. Podwładni mogą poczuć się rozczarowani i pominięci. Bez wątpienia przyczynia się to do spadku zaangażowania i efektywności zawodowej. Bardzo istotne jest, aby każdą, nawet najmniejszą zmianę komunikować zatrudnionym. W innym wypadku mogą być one po prostu niezauważone.

Podsumowanie

Nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa jest zmotywowana i zaangażowana kadra pracownicza. Nie da się ukryć, iż to w głównej mierze od pracowników zależy sukces danej firmy. Dlatego też warto zapewnić swoim podwładnym komfortowe warunki do pracy. Na ogólne zadowolenie pracowników ma wpływ szereg mniej lub bardziej istotnych czynników.

Przedsiębiorcy przynajmniej raz do roku powinni przeprowadzić badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników. Badanie to najczęściej przeprowadzane jest w formie ankiety. Zawiera kilkanaście pytań, z których możemy wywnioskować, jak prosperuje nasza firma oraz które obszary wymagają ulepszenia. Nie ulega wątpliwości, iż zaangażowani pracownicy to spore korzyści dla przedsiębiorstwa. Miła atmosfera w pracy oraz dogodne warunki sprawiają, że podwładni efektywnie i wydajnie wykonują codzienne obowiązki, a także dbają o dobre imie firmy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here