Ewolucja myślenia

Jak powstała Ziemia? Skąd wzięło się życie? Kim tak naprawdę jest człowiek i dokąd zmierza? Te pytania nieodmiennie nurtują myśl ludzką od zarania dziejów, aż po dzień dzisiejszy. Człowiek, jako istota z natury kreatywna oraz ciekawska, w poszukiwaniu prawdy zawsze znajdował odpowiedzi na miarę swoich możliwości i aktualnej wiedzy o świecie. Jako uważny obserwator zdał sobie sprawę z nieustannych zmian, jakie zachodzą w czasie i dotykają roślin oraz zwierząt – ich biologicznej ewolucji. Ukoronowanie tej myśli to teoria ewolucji, która obecnie uznawana jest za jedynie sensowną i prawdziwą koncepcję dotyczącą życia na Ziemi. Ale czy słusznie? Czy wszystko wyjaśnia? Nie budzi żadnych wątpliwości?

Czy nauka może się mylić?

Teoria ewolucji, sformułowana przez Karola Darwina, opiera się na wielu badaniach, eksperymentach czy obserwacjach, które mają na celu poparcie stawianych w niej hipotez. W ich umacnianie zaprzęgnięto różne dziedziny nauki oraz najnowsze osiągnięcia, zwłaszcza z zakresu genetyki, a wynikający z darwinowskiej teorii ewolucjonizm został z kolei przeniesiony w obszar wielu dyscyplin naukowych i uznany za pewną zasadę, wedle której wyjaśnia się rzeczywistość, traktując ją jako dogmat.

Tego typu podejście tworzy jednak swego rodzaju pułapkę. Metody naukowe zasadniczo nie służą potwierdzaniu teorii lecz stwierdzeniu ich fałszywości. Oznacza to, że nauka może się po prostu mylić i błędnie interpretować otrzymane wyniki.

Nauka o ziemi, a także dowody z wielu wykopalisk, współczesna biologia molekularna czy matematyka, zmuszają wręcz współczesnego człowieka do głębokiej rewizji dotychczasowego spojrzenia na świat i jego historię. Ewolucja myślenia to krok w stronę poznania tego, co dotychczas było skryte za ograniczającym sposobem postrzegania i rozumienia.

Ewolucja czy projekt?

Istnieje wiele problemów, z których wyjaśnieniem absolutnie nie radzi sobie darwinizm. Wyzwaniem dla tej teorii są nie tylko skamieliny, które zupełnie nie wpisują się w jej schemat.

Najnowsze, kontrowersyjne badania DNA stawiają pod znakiem zapytania jej podstawowe tezy i założenia, o czym szerzej w intrygującym artykule Niedawne powstanie gatunków. Nowe badania DNA stawiają wyzwanie dla teorii ewolucji

Również geologia dostarcza wielu zadziwiających odkryć, kłócących się z poglądem o powolnej ewolucji życia trwającej miliardy lat, a doskonałość całej przyrody zdaje się świadczyć o niezwykłym projekcie jakim jest Ziemia – z całą jej złożonością i pięknem.

Nie jest przypadkiem stale rosnąca grupa biologów, chemików, fizyków, astronomów czy paleontologów, którzy uznają niemożność wyjaśnienia przez teorię ewolucji wielu kwestii związanych z powstaniem życia na ziemi.

Założenie, że może być ona błędna, otwiera wiele różnych możliwości interpretacji genezy świata i poszukiwania nowego, pełniejszego modelu opisywania oraz zrozumienia tego, co człowiek obserwuje w przyrodzie. Otwarcie umysłu i pozbycie się dotychczasowych paradygmatów pozwala dostrzec w naturze pełno cech świadczących o inteligentnym projekcie.

Trudno uwierzyć w przypadek tam, gdzie widać gołym okiem, że cała biologia jest w sposób bardzo przemyślany zaprojektowana. Odkrywanie prawdy o początkach tej cudownej planety i nauka o ziemi to fascynująca podróż, którą każdy człowiek o otwartym umyśle może przeżyć dzięki ciekawej witrynie Ewolucjamyslenia.pl. Proponowane tam artykuły prezentują szerokie spektrum tematów, dając szansę spojrzenia na świat z zupełnie innej, świeżej perspektywy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here