Dlaczego w USA nie ma oceny E?
Dlaczego w USA nie ma oceny E?

Dlaczego w USA nie ma oceny E?

Dlaczego w USA nie ma oceny E?

W Stanach Zjednoczonych system oceniania w szkołach różni się od tego, z czym jesteśmy zazwyczaj zaznajomieni w Polsce. Jednym z najbardziej zaskakujących elementów tego systemu jest brak oceny E. W tym artykule przyjrzymy się temu, dlaczego w USA nie ma oceny E i jakie są tego konsekwencje.

Historia systemu oceniania w USA

System oceniania w amerykańskich szkołach ma swoje korzenie w XIX wieku. Wówczas wprowadzono pięciostopniową skalę ocen, która obejmowała litery A, B, C, D i F. Ocenę F oznaczano jako „fail” i była to najniższa możliwa ocena, oznaczająca niezaliczenie przedmiotu.

Jednak z biegiem czasu, okazało się, że ocena E mogłaby wprowadzić niepotrzebne zamieszanie. W niektórych szkołach ocena E była używana jako oznaczenie „excellent”, czyli doskonałego wyniku. Jednak w innych szkołach oznaczała „effort”, czyli wysiłek. Ta różnica interpretacji sprawiła, że ocena E stała się niejednoznaczna i trudna do zrozumienia.

Przyczyny braku oceny E

Istnieje kilka głównych przyczyn, dla których w USA nie ma oceny E. Jedną z nich jest chęć uniknięcia niejednoznaczności i zamieszania. Ocenę E można interpretować na wiele różnych sposobów, co utrudniałoby porównywanie wyników między różnymi szkołami i systemami edukacyjnymi.

Ponadto, brak oceny E pozwala na bardziej precyzyjne rozróżnienie między wynikami uczniów. Skala ocen A, B, C, D, F pozwala na bardziej szczegółową analizę osiągnięć uczniów i lepsze zrozumienie ich postępów. Ocenę E można by postrzegać jako „średnią” ocenę, która nie wnosiłaby dodatkowej wartości do systemu oceniania.

Konsekwencje braku oceny E

Brak oceny E ma kilka konsekwencji dla uczniów i systemu edukacyjnego w USA. Po pierwsze, skala ocen A, B, C, D, F jest bardziej wymagająca, ponieważ nie ma możliwości otrzymania oceny „średniej”. Uczniowie muszą dążyć do osiągnięcia wyższych wyników, aby uniknąć oceny D lub F.

Ponadto, brak oceny E może wpływać na samoocenę uczniów. Jeśli nie otrzymują oceny „średniej”, mogą czuć się bardziej zmotywowani do poprawy swoich wyników i osiągnięcia lepszych ocen.

Alternatywne systemy oceniania

W niektórych szkołach w USA, zamiast oceny E, stosuje się alternatywne systemy oceniania. Na przykład, niektóre szkoły używają oceny „S” (satisfactory) i „U” (unsatisfactory) zamiast oceny E. Inne szkoły mogą stosować system oparty na procentach, gdzie 90-100% to ocena A, 80-89% to ocena B, itd.

Alternatywne systemy oceniania mają na celu zapewnienie większej klarowności i jednoznaczności w ocenianiu uczniów. Dają również możliwość bardziej szczegółowej analizy postępów uczniów i identyfikacji obszarów, w których potrzebują dodatkowej pomocy.

Podsumowanie

W USA brak oceny E w systemie oceniania szkolnego ma swoje korzenie w różnicach interpretacyjnych i chęci uniknięcia zamieszania. Brak oceny E pozwala na bardziej precyzyjne rozróżnienie między wynikami uczniów i lepsze zrozumienie ich postępów. Alternatywne systemy oceniania, takie jak oceny „S” i „U” lub system oparty na procentach, są stosowane w niektórych szkołach jako zamiennik oceny E.

Ważne jest, aby zrozumieć, że system oceniania w USA jest złożony i różni się od tego, z czym jesteśmy zazwyczaj zaznajomieni w Polsce. Dlatego warto być świadomym tych różnic, zwłaszcza jeśli planujemy edukację w Stanach Zjednoczonych.

Wezwanie do działania:

Zachęcam do zastanowienia się, dlaczego w USA nie ma oceny E. Zapoznaj się z artykułem na stronie https://www.inwestycyjnawolnosc.pl/, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here