Co to jest cykl Deminga?

0
1876

Cykl Deminga jest znany także pod nazwami „koło Deminga” lub „cyklem PDCA”. Głównym założeniem tego procesu jest poddawanie ciągłemu doskonaleniu poprzez przechodzenie przez następujące po sobie cztery etapy. Skrót PDCA pochodzi od wspomnianych etapów: planowania, wykonania, sprawdzania oraz działania (z języka angielskiego: Plan, Do, Check, Act). Uniwersalność cyklu Deminga spowodowała, że metoda ta stanowi podstawę prac doskonalących i zwiększających jakość.

Etapy cyklu Deminga

Pierwszym etapem jest czynność planowania. Wtedy określa się główne założenia i sposoby działania, które doprowadzą do osiągnięcia celu związanego z poprawą jakości. Dochodzi do zdefiniowania całego procesu. Oprócz założeń warto przyjrzeć się, co znajduje się na jego początku i końcu, jakie są kluczowe zadania na poszczególnym etapie. Analizowane są przyczyny ewentualnych problemów oraz możliwości ich skorygowania.

Drugi krok polega na wykonaniu nakreślonych w punkcie pierwszym zadań, mający na celu przetestowanie możliwych rozwiązań. To także czas na zgromadzenie jak największej liczby informacji na temat zachodzących procesów. Dochodzi też do oceny efektów poszczególnych działań.

Na etapie sprawdzenia dochodzi do weryfikacji przeprowadzonych wcześniej zadań. Oceniany jest stopień wykonania działania. Teraz można zmierzyć, w jakim stopniu osiągnięto postawione na wejściu cele. Odbywa się to za pomocą porównania otrzymanych wyników z założeniami. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zdecydować się na określenie, czy w przyszłości będą potrzebne kolejne badania.

Czwarty etap polega na szeroko pojętym usprawnianiu. Kontroli podlega realizacja procesu. Gdy otrzyma się wyniki, które odbiegają od założonych norm, koniecznie należy wprowadzać korekty. Różnice podlegają szczegółowej analizie. Po wprowadzeniu korekt cały proces należy przeprowadzić od początku. Na tym etapie należy dokonać wyboru najlepszego planu, który poprawi realizację procesu.

Zastosowanie cyklu Deminga

Jak widać, koło Deminga nie jest bardzo skomplikowaną metodą, a jednocześnie zapewni odpowiednie przygotowanie pod doskonalenie danego procesu. Jego uniwersalność sprawia, że z jego pomocą można przeprowadzić analizę dowolnego projektu o charakterystyce naprawczej.

Cykl Deminga może usprawnić i zoptymalizować funkcjonowanie całej organizacji, a nie tylko wybranego procesu. Ten cykl sprawia, że dochodzi do wykrycia i skutecznej diagnozy problemów występujących w przedsiębiorstwie.

To nie koniec jego atutów. Po przeprowadzeniu cyklu otrzymuje się wiele informacji zwrotnych, które powiększą wiedzę na temat analizowanego procesu. Można porównać wyniki z postawionymi na początku hipotezami. Za pomocą tej metody można sukcesywnie usuwać zauważone przeszkody, dzięki czemu dochodzi do poprawy funkcjonowania organizacji jako całości.

Koło Deminga służy również jako motywacja dla pracowników. Są oni zachęcani do podejmowania takich działań, które mogą w przyszłości ulepszyć zachodzące procesy, co równie dobrze może przełożyć się na ich spokojniejszą i lżejszą pracę.

Więcej informacji znajdziemy na https://leadership-center.pl/blog/cykl-deminga/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here