Ewolucja myślenia – czyli umysł otwarty

0
Ewolucja myślenia

Jak powstała Ziemia? Skąd wzięło się życie? Kim tak naprawdę jest człowiek i dokąd zmierza? Te pytania nieodmiennie nurtują myśl ludzką od zarania dziejów, aż po dzień dzisiejszy. Człowiek, jako istota z natury kreatywna oraz ciekawska, w poszukiwaniu prawdy zawsze znajdował odpowiedzi na miarę swoich możliwości i aktualnej wiedzy o świecie. Jako uważny obserwator zdał sobie sprawę z nieustannych zmian, jakie zachodzą w czasie i dotykają roślin oraz zwierząt – ich biologicznej ewolucji. Ukoronowanie tej myśli to teoria ewolucji, która obecnie uznawana jest za jedynie sensowną i prawdziwą koncepcję dotyczącą życia na Ziemi. Ale czy słusznie? Czy wszystko wyjaśnia? Nie budzi żadnych wątpliwości?

Leasing zwrotny – czy to korzystne rozwiązanie?

0
Leasing zwrotny

Leasing zwrotny może dotyczyć samochodów, maszyn, jak i nieruchomości komercyjnych. Z tego rozwiązania coraz częściej korzystają mniejsze i większe firmy. Na czym polega i jak unikać niepotrzebnych błędów?

 1. Leasing zwrotny: na czym to polega?
 2. Leasing maszyn i urządzeń: tych błędów nie popełniaj
 3. Leasing auta – czy warto?

Jeśli planujesz leasing maszyn i urządzeń, wykonaj solidny research i postaraj się unikać błędów. A tych można popełnić sporo, szczególnie, gdy o leasing auta czy maszyny, staramy się po raz pierwszy.

1. Leasing zwrotny: na czym to polega?

Wyleasingować można zarówno samochody, jak i maszyny i nieruchomości komercyjne. Ale leasing zwrotny jest praktyką najczęściej spotykaną w przypadku maszyn.

Leasingiem zwrotnym nazywamy transakcję, zawieraną pomiędzy firmą leasingową i właścicielem jednego z wymienionych wyżej środków stałych. Chodzi o to, by sprzedać go danej firmie leasingowej i tym samym uzyskać gotówkę. A tę można przeznaczyć np. na spłatę innych zobowiązań, na dokonanie inwestycji lub po prostu poprawę swojej sytuacji finansowej.

Właśnie do poprawy płynności finansowej firmy, służy klasyczny leasing zwrotny.

2. Leasing maszyn i urządzeń: tych błędów nie popełniaj

Każdy przedsiębiorca, również ten, który ma już na koncie leasing maszyn i urządzeń, powinien wystrzegać się podstawowych błędów. A są nimi:

 • wybór niewłaściwej opcji, tzn. takiej, która nie jest odpowiednio dostosowana do sytuacji konkretnej firmy i jej potrzeb
 • odwlekanie decyzji na ostatnią chwilę, bądź podejmowanie jej zbyt pochopnie, bez dokonanie wstępnej analizy sytuacji wyjściowej
 • próba podjęcia leasingu, mimo braku zdolności leasingowej. Warto pamiętać, że każda szanująca się firma leasingowa tą zdolność sprawdzi
 • powierzenie swoich środków niewłaściwemu doradcy, który może wpędzić firmę w spore problemy
 • wykupienie przedmiotu leasingu jeszcze zanim upłynie 40 proc. czasu jego amortyzacji
 • zignorowanie często spotykanych kruczków, takich jak nadpłacenie umowy

3. Leasing auta – czy warto?

Zastanawiając się nad tym, czy leasing auta się opłaca, warto przemyśleć, jakie korzyści płyną z podjęcia takiej decyzji. A jest ich sporo. Wśród najważniejszych należy wymienić fakt, iż leasing nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową. Ponadto, pozwala na szybkie zaliczenie kosztów (w leasingu operacyjnym potrzebujesz na to jedynie dwóch lat). Leasing auta nie wymaga takiej sterty dokumentów, jak przy zaciąganiu kredytu i chroni twój majątek przed komornikiem.

Jeśli nawet popadniesz w kłopoty, auto pozostaje własnością firmy leasingowej.

Łatwe zarabianie na bankowych promocjach

0
Łatwe zarabianie na bankowych promocjach

W dzisiejszych czasach każdy szuka dodatkowych sposobów na zarobienie pieniędzy. Obecnie wiele banków oferuje bonus gotówkowy, za otwarcie u nich nowego konta. Dla osób poszukujących nowego konta bankowego, może okazać się to świetny sposób na zdobycie dodatkowej gotówki. Ale jak zarobić na promocjach bankowych?

Prawo ochronne na wzór użytkowy – czy warto z tego skorzystać?

0
prawo ochronne

Działając w biznesie, w którym aż roi się od konkurentów warto jest się czymś wyróżniać. To dlatego tak ważne jest, aby zgłaszać używany przez siebie wzór użytkowy do urzędu patentowego. Procedura ta wiąże się jednak z kosztami, ale z drugiej strony powinniśmy potraktować ją jako inwestycje, która będzie dla naszego przedsiębiorstwa dobrym zarobkiem. W jaki sposób skorzystać z prawa o ochronie na wzór użytkowy?

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/prawo-ochronne-na-wzor-uzytkowy/

Prawo ochronne na wzór użytkowy – co na początek? 

Wzór użytkowy jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze, które odnosi się do kształtu, budowy oraz zestawieniu elementów niepołączonych konstrukcyjnie przedmiotu o trwałej formule.

Jeżeli chcesz zarejestrować takie rozwiązanie, wniosek musi być rozpatrzony przez Urząd Patentowy RP. Proces taki trwa miesiąc, ale może się to wydłużyć do dwóch miesięcy. Jeżeli spłacisz odpowiednią sumę oraz Twój wzór będzie spełniał wymagane kryteria, wówczas dostaniesz decyzję o udzieleniu prawa ochronnego.

Wzór użytkowy – opłaty i czas ochrony

Twoje prawo ochronne będzie posiadało numer oraz zostanie wpisane do jawnego rejestru wzorów użytkowych. Otrzymasz też urzędowe świadectwo ochronne, w którym znajdzie się dokładny opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia ochronne oraz wszystkie rysunki.

Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego to 250 zł. Obowiązuje ona przez 3 lata. Musimy pamiętać o przelaniu tych pieniędzy w terminie. Jeżeli nie dokonamy takiej opłaty decyzja o udzieleniu prawa ochronnego automatycznie wygaśnie.

Urząd Patentowy w momencie zaakceptowania Twojego wzoru poda informację w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Jest to koszt 70 zł. W tym momencie każda osoba przez pół roku może zgłosić sprzeciw do Twojego wzoru. 

Twój wzór będzie chroniony przez okres 10 lat od dnia jego zgłoszenia w urzędzie. Konieczna do tego jest opłata warunkowa co dany okres czasu.

Ochrona taka oznacza, że nikt nie będzie mógł wykorzystać Twojego wzoru użytkowego, handlować nim, reklamować, eksportować, ani importować bez wcześniej wyrażonej przez Ciebie zgody.

Prawo ochronne na wzór użytkowy – dla kogo

Prawo ochronne na wzór użytkowy obowiązuje dla:

 • twórcy
 • współtwórcom
 • pracodawcy lub zamawiającemu
 • przedsiębiorcy (jeżeli przez Twórcę zostane wyrażona na ro zgoda)
 • innej osobie, która ma prawo do uzyskania patentu 

Taki wniosek można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub przez internet. Opłata wynosi 550 zł (500 zł w wersji elektronicznej) plus 25 zł – za każdą stronę, ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń, czy też rysunków.

Zobacz też: http://www.digitaldep.pl/w-jaki-sposob-sprzedac-rekodzielo-bez-posiadania-dzialalnosci-gospodarczej/

Dofinansowanie na studia MBA w 2020 roku – jak wyglądają zasady i procedura?

0
Dofinansowanie na studia MBA w 2020 roku – jak wyglądają zasady i procedura

Pracodawcy, którzy zdecydują się na sfinansowanie studiów MBA swoim pracownikom, mogą ubiegać się o specjalne dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jego wysokość to nawet prawie 16 tysięcy złotych na jednego uczestnika studiów.

Dofinansowanie na studia MBA w 2020 r. – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy. Pracodawcy, którzy uzyskają pieniądze z KFS, mogą przeznaczyć je m.in. na sfinansowanie kosztów dalszego kształcenia – zarówno swojego, jak i swoich pracowników. Wliczają się w to również studia MBA.

O jakie dofinansowanie można się starać?

Mikroprzedsiębiorcy, czyli pracodawcy zatrudniający do 10 osób, mogą starać się nawet o sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów kształcenia. Większe firmy mogą wnioskować o dofinansowanie wynoszące 80 proc. kosztów (20 proc. musi stanowić wkład własny pracodawcy). Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie na jednego uczestnika programu nie może wynieść więcej niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli obecnie – 15 681 zł.

Co trzeba zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie do studiów MBA (swoich lub pracownika), powinien złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności. We wniosku należy podać dane pracodawcy, określić dokładny cel dofinansowania (w tym wypadku studia MBA), liczbę osób według grup wiekowych, które mają być uczestnikami studiów, a także koszt kształcenia w przeliczeniu na osobę oraz termin realizacji studiów.

Oprócz tego konieczne jest wskazanie całkowitej wysokości wydatków na ten cel, uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w studiach MBA, a także wyboru uczelni prowadzącej studia. Na przykład pracodawcy, którzy wybiorą jedną z Wyższych Szkół Bankowych (https://www.studiamba.wsb.pl/), mogą uzasadnić wybór wieloletnim doświadczeniem grupy WSB w realizowaniu programu studiów MBA, bardzo dobrymi wynikami w rankingach programów MBA czy wykorzystywanymi przez WSB metodami kształcenia (analiza case studies, gry biznesowe, symulacje).

Pracodawca do wniosku dołącza jeszcze dodatkowe dokumenty, takie jak m.in. program kształcenia czy dokument pozwalający na ocenę spełnienia warunków dopuszczalności pomocy de minimis. Pełną listę można znaleźć na stronie psz.praca.gov.pl.

Artykuł sponsorowany.

Na czym polega konsolidacja zobowiązań?

0
konsolidacja zobowiązań

Konsolidacja zobowiązań, czy to w banku, czy instytucji pozabankowej, to coraz częściej spotykany termin. Wciąż jednak nie każdy wie, na czym ona dokładnie polega. Poszerzenie swojej wiedzy w tym zakresie może być potencjalnie korzystne. Zwłaszcza, jeśli spłacamy kilka różnych zobowiązań jednocześnie i albo już mamy problemy z terminowymi płatnościami, albo spodziewamy się, że niedługo nastąpią. Wobec tego na czym polega konsolidacja zobowiązań?

Konsolidacja – na czym polega?

Konsolidacja zobowiązań to nic innego, jak połączenie ich w jedno, łatwiejsze do spłaty. Konsolidować można różnego rodzaju zobowiązania: kredyty gotówkowe, karty kredytowe, kredyty samochodowe, a nawet hipoteczne. Konsolidacja chwilówek również jest możliwa, jednak w większości przypadków nie w bankach, a w instytucjach pozabankowych.

Jak to działa? W ramach kredytu konsolidacyjnego bądź pożyczki konsolidacyjnej spłacane są wskazane przez nas długi. Wobec tego nasi był wierzyciele nie będą mogli już wysuwać wobec nas żadnych roszczeń. Zamiast tego zobowiązani będziemy regularnie spłacać jedno nowe zobowiązanie.

W założeniu rata kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki konsolidacyjnej powinna być niższa, niż suma wysokości rat skonsolidowanych kredytów i pożyczek. Żeby to osiągnąć, wydłużany jest całkowity okres spłaty kredytu.

Niższa miesięczna rata będzie łatwiejsza do uregulowania i sprawi, że nie będziemy musieli stresować się ryzykiem powstawania opóźnień w spłacie. Nie będziemy musieli także pamiętać o wykonywaniu wielu różnych płatności w miesiącu, a jedynie o jednej racie.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny oferowany jest przez większość banków. Mogłoby się zdawać, że jest to produkt bankowy kierowany głównie do osób zadłużonych, jednak w rzeczywistości mogą one mieć problem z jego otrzymaniem. Wnioski o otrzymanie tego typu kredytu są bowiem weryfikowane w ten sam sposób, co w przypadku innych rodzajów kredytów. Oznacza to, że dokładnie sprawdzona zostanie zdolność kredytowa potencjalnego klienta.

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty całości zadłużenia w wyznaczonym czasie. Wylicza się ją przede wszystkim na podstawie dochodów i zobowiązań, a także historii kredytowej. Istotne mogą okazać się również takie czynniki, jak wiek czy stan cywilny. Jak łatwo się domyślić, w przypadku osób zadłużonych z reguły nie stoi ona na wysokim poziomie.

Czy to oznacza, że niska zdolność kredytowa bezapelacyjnie zamyka drzwi do otrzymania kredytu konsolidacyjnego? Nie, jednak, jeśli zdecydujemy wnioskować się o niego sami, musimy być gotowi na otrzymanie decyzji odmownej. Nasze szanse znacznie wzrosną, jeśli zwrócimy się o pomoc do doświadczonego pośrednika kredytowego, takiego jak Habza Finanse. W takim wypadku pozyskaniem dla nas kredytu zajmą się wykwalifikowani eksperci, co znacznie zwiększy nasze szanse.

O konsolidacji zadłużeń warto pomyśleć już w momencie, kiedy problemy finansowe zaczną być widoczne na horyzoncie, ale jeszcze zanim wywołają negatywne skutki, takie jak powstanie negatywnych wpisów w BIK-u. Im szybciej zdecydujemy się na konsolidację, tym szybszy i korzystniejszy będzie cały proces.

Konsolidacja pozabankowa

Konsolidacja zobowiązań oferowana jest również przez niektóre firmy pożyczkowe w postaci pożyczek konsolidacyjnych. Zasady ich działania są bardzo podobne, jak w przypadku kredytów konsolidacyjnych.

Jednak podobnie jak w przypadku zwykłych kredytów, instytucje pozabankowe są w stanie zaoferować uproszczone procedury i niższe wymagania, zrekompensowane wyższymi całkowitymi kosztami zobowiązania. Pożyczka konsolidacyjna będzie więc dobrym wyborem dla osób, które nie mają czasu na skomplikowaną i czasochłonną procedurę związaną z kredytem konsolidacyjnym lub nie mogą liczyć na jego otrzymanie.

Decydując się na konsolidację pozabankową, powinniśmy korzystać z usług jedynie renomowanych instytucji o ugruntowanej na rynku pozycji, na temat których jesteśmy w stanie znaleźć pozytywne )i wiarygodne) opinie.

Podsumowanie

Jak widać, konsolidacja zobowiązań jest prostym, ale skutecznym sposobem na ograniczenie liczby posiadanych zobowiązań i zmniejszenie miesięcznej raty. Dlatego też właśnie cieszy się w ostatnim czasie tak dużą popularnością.

Znaczącą przeszkodą stojącą na drodze do jej przeprowadzenia może być zbyt niska zdolność kredytowa. Jednak jest to przeszkoda, którą da się ominąć z pomocą wykwalifikowanego pośrednika kredytowego, którego znaleźć można tutaj: https://habzafinanse.com.pl. Dlatego też nawet jeśli nasza sytuacja wydaje się beznadziejna, mimo wszystko warto spróbować.

Rozważając zaciągnięcie kredytu lub pożyczki konsolidacyjnej, powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie są warunki danej oferty, a zwłaszcza na takie czynniki, jak wysokość oprocentowania, prowizji i opłat dodatkowych. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy skonsolidować kredyt hipoteczny, konieczne może być dokonanie ponownej oceny wartości nieruchomości. Powinniśmy także sprawdzić, czy nie zostaniemy obciążeni prowizją za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Jak zarobić na promocjach bankowych?

0
Jak zarobić na promocjach bankowych

Trudno zaprzeczyć z pewnością temu, iż jedną z kluczowych kwestii, o które musimy zadbać w naszym życiu są szeroko rozumiane finanse. Wydaje się, że szczególnie współcześnie wszystkim nam przyszło żyć w takich czasach, gdzie pieniądz jest bardzo istotny.

Kredyty konsolidacyjne i pożyczki dla dłużników

0
Kredyty konsolidacyjne i pożyczki dla dłużników

Nawet rozsądnie ułożony budżet może się załamać pod wpływem nieoczekiwanych zdarzeń. Może zdarzyć się zwolnienie z pracy, choroba, wypadek. Także zbyt wysokie raty kredytów czy leasingów sprawiają, że czasem ciężko jest związać koniec z końcem. Z drugiej strony Polacy zarabiają coraz więcej. Coraz częściej chcą wyjechać na ekskluzywne wakacje czy też kupić dobry sprzęt RTV/AGD. Dlatego właśnie chętnie sięgamy po różnego rodzaju kredyty. Mamy zdolność kredytową i przeświadczenie, że poradzimy sobie ze zobowiązaniami. Zadłużenie Polaków z roku na rok jest coraz większe. Choć przede wszystkim są to kredyty hipoteczne, to dużą część stanowią również te konsumpcyjne. Poza bankami chętnie sięgamy po oferty firm pożyczkowych. Taki tryb życia może spowodować, że nie będzie nas stać na spłatę zobowiązań i wpadniemy w spiralę zadłużenia.

Kredyty konsolidacyjne dla konsumentów

Szacuje się, że Polacy mają około 80 mld zł długów. W BIK-u można znaleźć informację o prawie 2,5 miliona dłużników, którzy nie spłacają swoich zobowiązań w terminie. Chodzi tu zarówno o raty kredytów, jaki i czynsze, rachunki na przykład za telefon czy wodę. Z trudną sytuacją życiową można sobie poradzić. Takim klientom dedykowane są kredyty konsolidacyjne: www.darmopozyczka.pl/kredyt-konsolidacyjny-online. Są to produkty finansowe polegające na połączeniu wszystkich kredytów i pożyczek w jedno. Dzięki temu rata kredytu zostaje obniżona, a czas spłacania należnego długu wydłużony. Bank wykupuje te długi od innych firm, przez co na lata zyskuje klienta, który jest teraz właśnie jemu winien konkretną sumę gotówki. Kredyty konsolidacyjne są udzielane bowiem na nawet 10-12 lat. Oczywiście nie bez zdolności kredytowej. Musi się nią wykazać każdy wnioskujący.

pożyczki dla zadłużonych

Dla kogo pożyczki dla zadłużonych z komornikiem?

Warto pamiętać o tym, że oferty dla zadłużonych istnieją. Prawdą jest również to, że dłużnik, czyli osoba nie spłacająca swoich zobowiązań, nie otrzyma zwykłego kredytu gotówkowego w tradycyjnym banku. Wynika to chociażby z powodu niewiarygodnej historii w BIK-u. Odmowa nie oznacza jednak zamknięcia drogi, ponieważ na rynku jest szereg firm takich jak na przykład Smartney, które przygotowują oferty pożyczki z komornikiem. Takie propozycje skierowane są przede wszystkim do tych, którzy mają problemy ze spłatą bieżących zobowiązań. Przy tym posiadają niewiarygodną historię w BIK, KRD lub BIG Infomonitor i problemy z komornikiem lub firmą windykacyjną. To właśnie wytoczony proces egzekucyjny zamyka drogę do konkretnych ofert bankowych. Ale na szczęście na rynku istnieją firmy, które pożyczą na gwaranta i bez sprawdzania każdej z baz. Ich listę znajdziemy na: www.darmopozyczka.pl/pozyczki-dla-zadluzonych-z-komornikiem-bez-weryfikacji-baz-bik-krd.

I choć zapożyczanie się nie jest rozwiązaniem, to środki mogą pomóc poradzić sobie z roszczeniami, jakie ma wierzyciel. A to często wstrzymuje egzekucje komornicze. Warto sprawdzić ranking darmowych pożyczek, by wybrać dla siebie odpowiednią opcję. To okazja, by wyjść na prostą.

Szybkie pożyczki online – ranking

Oferta firm pożyczek przez internet jest szeroka. Porównanie znajdziemy na przykład w rankingu DarmoPożyczka.pl. Oczywiście one stale się zmieniają. Przede wszystkim najważniejszą zaletą takich rozwiązań jest to, że szybko i bez zbędnych formalności można uzyskać pieniądze. Nie jest sprawdzana każda baza dłużników, choć następuje oczywiście ocena zdolności kredytowej klienta. Ponadto, firmy nie wymagają również zaświadczeń od pracodawcy czy wyciągów z konta. Jedynym dokumentem staje się więc oświadczenie o dochodach. Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie aktualny dowód osobisty, konto w polskim banku, PESEL i adres zamieszkania.

Na decyzję firmy pożyczkowej najczęściej trzeba poczekać kilkanaście minut. W ten sposób można wziąć kredyt nawet do wysokości 7500 zł na krótszy lub dłuższy czas. Oczywiście poza tradycyjnymi chwilówkami udzielanymi od ręki, możemy wybierać w pożyczkach na raty online.

Przelew pieniędzy nie tylko na konto

Niektórzy obawiają się działań wierzycieli i komorników. Mogą oni otrzymać dodatkowe środki przekazem do domu lub też odbierając czek GIRO na poczcie. Oczywiście przy podejmowaniu decyzji co do konkretnej oferty warto zapoznać się z jej szczegółami. Ważne są takie aspekty jak RRSO, wysokość opłat rejestracyjnych, prowizji i odsetek. Szczególnie istotnym elementem są również kary za nieterminową spłatę. Firma pożyczkowa może również wymagać zabezpieczeń. Popularne są chwilówki na gwaranta – Rapida Money. Taka forma w pewien sposób zabezpiecza interesy obu stron.

Przeczytaj też: https://darmopozyczka.pl/komornik-sadowy-kim-jest-i-jak-dziala/

Kryzys w mediach – jak sobie z nim radzić?

0
Kryzys w mediach

Afera finansowa w instytucji publicznej, wyciek wrażliwych danych czy skandal obyczajowy – każda z tych sytuacji może być zarzewiem kryzysu wizerunkowego. Znaczenie, jakie mają media w zarządzaniu kryzysowym, jest ogromne. W jaki sposób w sytuacjach podbramkowych kontaktować się z dziennikarzami, aby zostać dobrze zrozumianym i odebranym?

Pierwsze wrażenie – drugiej szansy nie będzie!

Dobre pierwsze wrażenie procentuje na całokształt podmiotu czy instytucji, zwłaszcza w czasie danego zdarzenia. O ile pozytywne reakcje są zwykle krótkotrwałe, o tyle negatywnych trudno się pozbyć. Trzeba być zatem odpowiednio przygotowanym. Wielu pytań można się spodziewać i wcześniej opracować na nie odpowiedzi, by reagować w ściśle określony, korzystny wizerunkowo, sposób. Informacje na temat zapisów na profesjonalne szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego znajdziesz na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/trening-medialny-i-kryzys,206/.

Spójność przekazu w całej organizacji

W sytuacjach, które wywołują duże zamieszanie w mediach, kluczowe jest to, by wyznaczyć konkretne osoby upoważnione do udzielania wypowiedzi dziennikarzom. Chodzi o utrzymanie jednej, spójnej narracji w danej sprawie. Możliwe, że o zdarzenie będą pytani losowi pracownicy, dlatego powinni być na to przygotowani i kierować dziennikarzy do osób do tego wyznaczonych, sami zaś wstrzymywać się z wyrażaniem własnych poglądów. Informacje mogą wypływać z różnych źródeł, co jest sytuacją niepożądaną, dlatego nie można dopuścić do publikacji sprzecznych ze sobą komunikatów. Trzeba mieć na uwadze, że pracownicy mają swoje prywatne konta na portalach społecznościowych, gdzie mogą praktycznie bez żadnej kontroli publikować treści czy własne poglądy na temat głośnej sprawy. Umiejętność odroczenia w czasie komunikatu, do momentu uzyskania całkowitej pewności co do jego zgodności z rzeczywistością i polityką firmy. Sytuacją niepożądaną jest, kiedy wcześniejszy przekaz musi zostać zastąpiony nowym – zwłaszcza jeśli ten pierwszy rodził komplikacje (np. był mało wiarygodny). U podstaw zarządzania kryzysowego powinny leżeć długotrwałe relacje nawiązywane z mediami i dziennikarzami. Polityka PR organizacji powinna być odgórnie ustalona i uskuteczniana o wiele wcześniej. Budowanie pozytywnego wizerunku podmiotu to proces rozłożony w czasie, o który trzeba należycie dbać. Negatywny przekaz jest znacznie łatwiej przyswajalny i zapamiętywany na wiele lat, natomiast suma pozytywnych przekazów jest w stanie go wyhamować.

Reguły PR w sytuacjach kryzysowych:

 • obowiązek komunikowania leży po stronie nadawcy komunikatu;
 • nadawca powinien posługiwać się językiem powszechnie zrozumiałym i maksymalnie przejrzystym;
 • przekaz informacyjny nadawcy musi nieść ze sobą określone korzyści dla odbiorcy;
 • optymalne warunki zarządzania sytuacją kryzysową są wtedy, gdy odbiorca jest życzliwy nadawcy – dlatego tak ważne jest przygotowanie gruntu pod ewentualny kryzys;
 • komunikat powinien wybrzmieć w środku komunikowania najbardziej dogodnym dla odbiorcy.

Socjotechnika w służbie PR

Techniki PR-owe pomagają zwiększyć skuteczność przekazu, dlatego też są chętnie wykorzystywane przez rzeczników prasowych i inne osoby upoważnione do kontaktu z mediami w sytuacjach kryzysowych. Oto one:

 • Temat nowy dla odbiorcy zawsze wzbudzi w nim większe zainteresowanie aniżeli ten już znany.
 • Odbiorca w pierwszej kolejności interesuje się tymi informacjami, które są zbieżne z jego przekonaniami.
 • Przekaz spontaniczny i sprawiający wrażenie przypadkowego lepiej zapada w pamięci niż przygotowana wcześniej wypowiedź rzecznika.
 • W zarządzaniu kryzysowym wygrywa ta informacja, która pojawi się w mediach jako pierwsza.
 • Źle przygotowany komunikat może wywołać u odbiorców efekt odwrotny od zamierzonego – zamiast sympatii i zrozumienia doprowadzić do negatywnych emocji.
 • Argumenty logiczne będą miały większą moc, gdy zostaną połączone z oddziaływaniem na emocje.
 • Czasami wystarczy zmiana doboru słów, żeby wywołać u odbiorcy bardziej pozytywne emocje.
 • Żywa, barwna narracja mocniej oddziałuje na odbiorcę przekazu.

Dekalog formułowania oświadczeń w sytuacjach kryzysowych

Po pierwsze: zadbaj o to, aby złe wiadomości dotyczące organizacji samemu udostępniać jako pierwszy.

Po drugie: pamiętaj, że w oczach Twoich odbiorców dobro ludzi jest ważniejsze niż dobra materialne.

Po trzecie: powstrzymaj się przed podawaniem niesprawdzonych informacji.

Po czwarte: Twój przekaz musi być prosty, spójny, konsekwentny i logiczny.

Po piąte: jeżeli w danym momencie nie możesz upublicznić pewnych informacji, nie uciekaj od tematu w milczenie, lecz wytłumacz, dlaczego na tę chwilę dane muszą być utajnione.

Po szóste: powstrzymuj się od opinii i ocen, ucinaj wszelkie plotki i spekulacje.

Po siódme: nie unikaj kontaktu z mediami.

Po ósme: unikaj obietnic bez pokrycia.

Po dziewiąte: trzymaj emocje na wodzy, nawet gdy dziennikarze będą próbowali wyprowadzić Cię z równowagi.

Po dziesiąte: mów prawdę, bo kłamstwo ma krótkie nogi.

Artykuł sponsorowany.

Jak zadbać o bezpieczeństwo floty służbowej?

0
Jak zadbać o bezpieczeństwo floty służbowej

Flota służbowa może prawidłowo pełnić swoje funkcje wyłącznie wówczas, gdy samochody i kierowcy znajdują się pod właściwą opieką. Do najskuteczniejszych sposobów na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa należy między innymi wykupienie odpowiednich ubezpieczeń, regularne serwisowanie pojazdów czy umieszczenie w autach urządzeń monitorujących.

Zadbaj o wykupienie potrzebnych ubezpieczeń

Pakiet ubezpieczeń to podstawa w przypadku samochodów służbowych. Powinno się w nim znaleźć przede wszystkim ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej), które jest w Polsce obowiązkowe. Warto zainwestować również w dodatkowe usługi, takie jak AC (autocasco, ubezpieczenie pojazdu na wypadek uszkodzenia lub kradzieży), NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, najlepiej obejmujące kierowcę oraz pasażerów) oraz pakiet assistance, który umożliwia pomoc w dotarciu do miejsca naprawy samochodu lub powrocie do domu, jeżeli auto ulegnie awarii w trasie. Dostępne są również inne polisy dla samochodów firmowych – można do nich zaliczyć na przykład ubezpieczenia obejmujące przewożony ładunek.

Zainwestuj w monitoring GPS

Monitoring GPS to nowoczesny i skuteczny sposób na lokalizowanie i monitorowanie pojazdów należących do floty służbowej. Nadajnik umieszczony w samochodzie gromadzi dane dotyczące aktualnego położenia auta i trasy, po której się ono porusza, a także zbiera informacje związane z innymi parametrami jazdy – między innymi prędkości pojazdu, pracy silnika czy spalania paliwa. Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie kontroli nad kosztami eksploatacyjnymi aut służbowych, a także pozwala łatwiej odnaleźć pojazd w przypadku kradzieży. Nadajnik GPS stanowi również nieocenioną pomoc w razie wypadku, jeżeli kierowca nie będzie potrafił wskazać swojego aktualnego położenia służbom ratunkowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o monitorowaniu floty służbowej, zajrzyj na stronę pugo.pl.

Pamiętaj o regularnym serwisowaniu pojazdów

Utrzymanie pojazdów w pełnej sprawności pozwala zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko usterek i awarii. Absolutnym minimum są coroczne przeglądy techniczne wymagane przez prawo, a także regularna wymiana oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych, świec oraz innych elementów eksploatacyjnych. Ponadto przynajmniej raz w roku powinno się wykonać dokładną kontrolę wszystkich systemów i podzespołów w samochodzie, a w razie potrzeby wymienić niesprawne części. Należy również bezwzględnie pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu opon i ich sezonowej zmianie w odpowiednim terminie.

ZOBACZ TEŻ